Framsida

rsmte 2019 i Fjelberg Kraftlag SA

17.juni kl. 19.00 i Halsny samfunnshus.
 
Sakliste:
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Val av teljekorps
Sak 3: Val av to personar til underskriva mteprotokollen
Sak 4: Godkjenning av rsoppgjer for 2018
a) Styre si rsmelding
b) rsrekneskap for 2018
c) Disponering av overskot 2018
Sak 5: Fastsetjing av godtgjersle til revisor og val av revisor
Sak 6: Orientering om fusjonsprosessen i Fjelberg Kraftlag SA
Sak 7: Val av styreleiar, styremedlemer, varamedlemer og valnemnd
 
 
Registrering av frammte tek til kl. 18.00. Det vert sett opp skyss fr  Fjelberg (Sjstovo) kl. 18.15  og Valen skule (minibuss) kl 18.00. Retur etter mtet.
 
Sakene ligg til gjennomsyn p kraftlaget sitt kontor og p kraftlaget sine heimesider www.fjelberg-kraftlag.no

Innkallinga til mtet er ogs sendt ut som eit personleg brev til alle registrerte medlemer. Dette brevet gjeld som teikn p mte- og rysterett og m difor takast med til mtet. 
Dersom du meiner vera medlem med rysterett, og ikkje har motteke dette brevet innan 14. juni 2019, ber vi om at du tek kontakt med kraftlaget.

tlf. 53 48 30 00

e-post: firmapost@fjelberg-kraftlag.no

 
 
 
Aarsmote2019.pdf
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sbvik - telefon: 53 48 30 00 - firmapost@fjelberg-kraftlag.no
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS
Siste nyhende
Medlemsmter 15. & 16. oktober
Alle medlemmer er velkomne til informasjonsmte p Halsny Samfunnshus og Valen skule!
Tilskot til kultur og nrmiljtiltak 2018