Framsida

rsmte 2018

rsmte i Fjelberg Kraftlag SA
 
14.maikl. 19.00 i Halsny samfunnshus.

 
 
Sakliste:

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 

Sak 2: Val av teljekorps
 

Sak 3: Val av to personar til underskriva mteprotokollen
 

Sak 4: Godkjenningav rsoppgjer for 2017
 

     a) Styre si rsmelding

     b) rsrekneskap for 2017

     c) Disponering av overskot 2017

 

Sak 5: Fastsetjingav godtgjersle til revisor og val av revisor 

Sak 6: Strategivalfor Fjelberg Kraftlag SA

Sak 7: Val av styreleiar, styremedlemer, varamedlemer og valnemnd

 

Sakspapir til rsmte: HER

 

Styre sin rsmelding: HER

 

Komplett annonse:HER

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sbvik - telefon: 53 48 30 00 - firmapost@fjelberg-kraftlag.no
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS
Siste nyhende
Medlemsmter 15. & 16. oktober
Alle medlemmer er velkomne til informasjonsmte p Halsny Samfunnshus og Valen skule!
Tilskot til kultur og nrmiljtiltak 2018