HK logo

Fusjon med Haugaland Kraft


Fjelberg kraftlag er frå 01.07.2020 fusjonert inn i Haugaland Kraft AS. Denne heimesida vil i den samanheng bli stengd ned om kort tid.

Heimesida til Haugaland Kraft finn du på www.hkraft.no